HJEM / Generalforsamling

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages oghøjst 12 ugers varsel ved annoncering i Foreningens medlemsblad, på hjemmesiden eller ved almindeligt brev/mail til hvert medlem.

Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

Nedenstående kan du downloade referater fra generalforsamlingerne de seneste år

CANUSA Generalforsamling 2021Budget 2021
CANUSA Generalforsamling 2020Budget 2020
CANUSA Generalforsamling 2019
CANUSA Generalforsamling 2018
CANUSA Generalforsamling 2017

CANUSA Generalforsamling 2016

CANUSA Generalforsamling 2015

CANUSA Generalforsamling 2014

CANUSA ekstra Generalforsamling 2014

CANUSA Generalforsamling 2013

CANUSA Generalforsamling 2012

CANUSA Generalforsamling 2011

CANUSA Generalforsamling 2010

Top