HJEM / Event / Generalforsamling

Generalforsamling

Mar
12

12. marts 2016: Der afholdes ordinær generalforsamling i CANUSA – Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening lørdag den 12. marts 2016 kl 14.00 i Middelfartsalen, KulturØen, Havnegade 6, Middelfart.

Der afholdes ordinær generalforsamling i CANUSA – Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening:

Lørdag den 12. marts 2016 kl 14.00 i Middelfartsalen, KulturØen, Havnegade 6, Middelfart

Dagsordenen til generalforsamlingen

• Valg af dirigent

• Bestyrelsens beretning

• Fremlæggelse af årsregnskab 2015

• Budget 2016 og fastlæggelse af kontingent

• Eventuelle vedtægtsændringer

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

• Valg af revisor

• Indkomne forslag

• Eventuelt

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes man venligst tilmelde sig senest mandag den 7. marts til post@canusa.dk eller per sms til 40 40 72 12. Kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen, men alle er velkomne. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, skal man skrive til post@canusa.dk.

Inden generalforsamlingen har vi som det underholdende indslag inviteret Torben Grøngaard Jeppesen til at komme og fortælle om danskere udvandrere til USA. Torben Grøngaard Jeppesen er museumschef for Odense Bys Museer, og har forsket i udvandringsfænomenet. Vi vil til foredraget kunne få svar på, hvordan de danske efterkommere klarer sig i USA, om de adskiller sig fra andre efterkommere af immigranter, og i hvor høj grad, efterkommerne vedkender sig deres danske rødder.

Arrangementet er gratis. Der vil være kaffe og kage til de fremmødte.

Top