HJEM / Event / Generalforsamling med frokost og foredrag

Generalforsamling med frokost og foredrag

Mar
21

Årsmødet lørdag den 21. marts er blevet udsat til 13. juni kl. 12 – 15.30

Program:
Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Generalforsamling ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Hvert medlem/husstand der ikke er i kontingentrestance, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og kan afgive én stemme.

Medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden skriftlig i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Ole Poulsen, Niels Jørn Johannessen og Anders Friis Knudsen og suppleant Søren Svane Larsen. (Vi ved allerede nu, at der er brug for en eller to suppleanter til bestyrelsen)

Kl 14.30 – 16.00

Foredrag v. lektor Niels Bjerre-Poulsen, SDU
Niels Bjerre-Poulsen (f. 1959) er cand. mag. i historie og amerikanske studier fra Københavns Universitet (1986), og ph.d. i amerikansk historie fra University of California, Santa Barbara (1993). Han
har forsket og undervist i amerikansk historie, politisk kultur, samfundsforhold og udenrigspolitik på Copenhagen Business School (1988-2010), hvor han også var leder af Center for Amerikanske Studier (2004-2010), og fra 2005 til 2007 var han præsident for Nordic Association for American Studies. Siden 2010 har han været lektor på Institut for Historie/Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
Sted: Strib Fritids- og aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Frokost inkl. 1 øl/vand 100,- kr.
Tilmelding til post@canusa.dk eller pr. SMS til 4243 7347.

Top