HJEM / Event / Generalforsamling

Generalforsamling

Mar
16

Årsmøde / generalforsamling

Strib Fritids- og Aktivitetscenter. Ny Billeshavevej 1-3, Strib, 5500 Middelfart

Lørdag den 16. marts kl. 12.00 – 16.30

 

Dagsordenen til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab 2018
 5. Budget 2019 og fastlæggelse af kontingent
 6. Eventuelle vedtægtsændringer
 7. Bestyrelsens forslag til revision af Canusas vedtægter
 8. Valg til bestyrelsen På valg er Anton Petersen og Torben Hvass (villige til genvalg)
 9. Valg af revisorer
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt
 • Kl. 12.00: Frokostbuffet á 50 kr.
 • Kl. 13.30: Generalforsamling
 • Kl. 14.30: Kaffe / kage
 • Kl. 15.00: Foredrag ved Gunnar Kristensen: 57 år med Dansk Canadisk Venskabsforening. Gunnar Kristensen var i 1962 med til at stifte den forening, vi i dag kalder CANUSA. Han har siden fulgt foreningen i tykt og tyndt. Fra foreningens start og frem til i dag har han brændt for mødet mellem dansk og canadisk kultur og den gensidige udveksling.

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes man tilmelde sig senest den 10. marts til

post@canusa.dk /sms til 4243 7347.

Generalforsamlingen, kaffebord samt foredrag

Top