HJEM / Ikke kategoriseret / Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling blev – på grund af gældende restriktioner – flyttet endnu en gang.
Den nye dato er Torsdag den 27. maj kl. 17.30
Sted: Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Kl. 17.30: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Kl. 18.30: Middag
Efter middagen kl. ca. 19.45: Foredrag
Bernhard Brunsgaard tager os med på en tur Ad Dempster Highway

Tilmelding til: post@canusa.dk – eller på tlf./SMS til 4243 7347 senest mandag den 24. maj.

Top