HJEM / Arrangement / Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

CANUSA – Dansk Amerikansk Venskabsforening indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. marts kl. 12.00 – 16.00.

Sted: Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, Strib, 5500 Middelfart.

Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.00: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Hvert medlem/husstand der ikke er i kontingentrestance, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og kan afgive én stemme.
Medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden skriftlig i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne Anton petersen og Torben Hvass samt suppleant Søren Svane Larsen. 

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved iværksætter og eventyrer Kim Bo Larsen, der i juni 2019 drog til Canada for at ro 2.600 km ned ad Yukon floden, gennem Canadas og Alaskas vildmark – en tur på ca. 50 dage.

Tilmelding: post@canusa.dk – Tlf./SMS 4243 7347


Top